dimecres, 13 de gener de 2010

PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I DE LES COMISSIONS TÈCNIQUES DE LA COORDINADORA NACIONAL.

A NIVELL MUNICIPAL:

Les Comissions Organitzadores Locals haurien de continuar actives.

En aquells municipis en els que ja s’hagi realitzat la consulta es podria aprofitar per incorporar noves persones.

I, per mantenir l’activitat, podrien assumir participar o organitzar altres activitats vinculades al món del catalanisme, per continuar fent pedagogia al voltant del concepte del dret de decidir-autodeterminació, en la línia dels objectius marcats en el Plenari del 24 d’octubre del 2009.

Cada Comissió Local tindria total independència per decidir les seves actuacions en el seu àmbit municipal.


A NIVELL COMARCAL:
  • S’hauria de crear una Coordinadora Comarcal a cada comarca, per ajudar i donar suport a aquells municipis que no hagin fet encara la consulta.
  • També ajudaria a coordinar totes les tasques a fer a nivell comarcal.
  • Es tractaria d’una coordinació tècnica, no política.
  • Les àrees de treball serien les mateixes que hi ha a nivell nacional.
Qui la integraria?
  • Un responsable de cada Comissió Local i per cada àrea de treball, persones proposades per les Comissions Locals, sota els criteris de màxim coneixement i màxima eficiència.
  • El sistema de funcionament de la Coordinadora Comarcal el triarien els seus mateixos integrants.
  • La Coordinadora Comarcal hauria de designar un responsable per cada àrea (Responsable Comarcal d’àrea) que passaria a integrar-se a l’àrea que correspongui de la Coordinadora Nacional.

A NIVELL NACIONAL:

La Coordinadora Nacional es reforçarà amb les persones designades per cada comarca (Responsables Comarcals d’àrea) i per persones que aportin coneixements tècnics, que hagin format part de comissions organitzadores que hagin realitzat les consultes i ajudin a equilibrar les possibles mancances que pugui tenir la comissió tècnica.


COMISSIONS TÈCNIQUES ACTUALMENT EXISTENTS.

• LOGÍSTICA
• INFORMÀTICA
• JURÍDICA
• SEGURETAT
• TERRITORI I CAMPANYA
• FORMACIÓ DE VOLUNTARIS
• COMUNICACIÓ I INTERNACIONAL


PROPOSTA DE CREACIÓ DE NOVES COMISSIONS TÈCNIQUES:

• IMMIGRACIÓ
• JOVES
• CAPTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS
• RELACIÓ AMB ELS PARTITS POLÍCS
• ADHESIONS D’ENTITATS
• PORTAVEUS DEL 28-F


ANNEX PER A LA REFLEXIÓ

Atès que d’aquesta proposta s’extreu una organització en la que predomina la centralitat barcelonina ja que les comarques allunyades de Barcelona tindrien dificultats per poder participar en les reunions de treball de les comissions tècniques de la Coordinadora Nacional, es pot pensar també en la creació d’unes Coordinadores intermèdies més properes als municipis més allunyats de Barcelona. Aquestes Coordinadores intermèdies podrien agrupar les comarques per Vegueries i passarien a anomenar-se Coordinadora de Vegueria.

Tampoc podem oblidar que la Nació és molt més que el Principat i que un objectiu legítim hauria de ser traslladar els objectius estratègics definits en els Consells Plenaris a la totalitat de la nació Catalana. Per tant, caldria plantejar-se, a mesura que es vagi estenent l’autoorganització local a la totalitat del territori, la creació de Coordinadores per cada un d’aquests territoris (País Valencià, Illes, Catalunya del Nord, Franja de Ponent, Alguer). Aquestes Coordinadores es podrien anomenar Coordinadores de País, a on ‘país’ seria substituït per la denominació de cada territori.

Totes les Coordinadores de País s’agruparien en la Coordinadora Nacional.


PERMANENT DE LA COORDINADORA

Tal i com s’ha anat comentant en els diferents Consells Plenaris, en la mesura que la reunió del Consell Plenari tingui una periodicitat mensual –mentre duri la celebració de les consultes- no és necessària la creació d’una permanent reduïda de la Coordinadora, ja que les decisions que s’hagin de prendre les pot adoptar el propi Consell Plenari de forma assembleària.

Serà quan acabin de celebrar-se les consultes que tindrà sentit la creació d’una permanent, si és que les reunions del Consell Plenari es convoquen amb menys periodicitat. Llavors la Coordinadora Nacional treballarà per la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada